အမိုးစနစ်တွင် ဒိုင်း၊ မြှားတန်း၊ အမိုးပြားများပါဝင်ပြီး ဆောက်လုပ်ပြီးထားသော အဆောက်အဦး(သို့) သေချာစွာစီစဉ်ထားသော အဆောက်အဦးများတွင် တပ်ဆင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်။ ထိုအဆောက်အဦးကို ပုံမှန်အားဖြင့် ကွန်ကရစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။

ထုတ်ကုန် အမြင်ပုံစံများ

banner
features

Pebsteel မှ အမိုးစနစ်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည့်အခါ ထိုအဆောက်အဦး၏လက်ရှိဒီဇိုင်းနှင့် Pebsteel အမိုး load  ကို အခြားကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ သေချာစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်ဟု ယူဆပါသည်။ ဝယ်ယူသူ၏ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ Pebsteel ၏အမိုးအတွက်လိုအပ်သော anchor bolts တပ်ဆင်ရန် နှင့် အမိုးမှ ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ သက်ရောက်မည့် load များကို အဆင်ပြေသေချာမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်

ဆောက်လုပ်နေချိန်တွင် သေချာပြုလုပ်မထားသည့် ကွန်ကရစ်အတိုင်းအတာများသည် အမိုးစနစ်အတွက် နောင်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပြဿနာများပင်ဖြစ်ပါသည်။ anchor bolts တပ်ဆင်ချိန်တွင် အများဆုံးသွေလွဲမှု (± 5mm) မျှသာရှိစေရန်သာသေချာစွာဂရုစိုက်ရပါမည်။

features
features

ကွန်ကရစ် နှင့် စတီလ်းအကာ နှစ်ခုကြားရှိထိစပ်နေသောနေရာကို သေချာစွာဂရုပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်ပုံစံမဟုတ်သော၊ အမြင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေသော ကွန်ကရစ်များသည် နောင်တွင်မိုးယိုစေသော ပြဿနာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ယေဘုယျအားဖြင့် အမိုးစနစ်ပုံစံသည် Pre-engineered building တစ်ခုလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကုန်ကျမှုမသက်သာစေပါ (အထူးသဖြင့် အလယ်အလတ်ရှိသော (သို့) ကျယ်ဝန်းသော အခန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောအဆောက်အဦးများတွင်)။ Pre-engineered buildings ရှိ အဓိက frames များတွင် ဖိအားများသည် ပို၍ပေါ့စေသည့်အတွက် အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးတွင်ကုန်ကျစားရိတ်သက်သာစေပါသည်။ အမိုးစနစ်ရှိ ဖိအားများသည် အမိုးဒိုင်းအလယ်တွင်ပိုမိုသက်ရောက်ပြီး အလေးချိန်ပိုစေသည့်အတွက်ကြောင့် ကုန်ကျစားရိတ်ပိုများစေပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန် ပိတ်သိမ်းရန်

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်

logo-switcher

ပြည်တွင်း websites

ဗီယက်နမ်

ကမ္ဘောဒီးယား

အင်ဒိုနီးရှား

ဖီလစ်ပင်း

နိုင်ငံတကာ website

Pebsteel အကြောင်းပိုမို့လေ့လာနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစီမံကိန်းများ

နိုင်ငံတကာ website
logo

နိုင်ငံတကာ website

Pebsteel အကြောင်းပိုမို့လေ့လာနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစီမံကိန်းများ

နိုင်ငံတကာ website