အဆောက်အဦး၏အကျယ်အဝန်းတွင် အလယ်တိုင် (သို့) တိုင်တစ်တိုင်ထက်ပိုသော  frame ကိုအလည်တိုင်ပါသောအဆောက်အဦးဟုခေါ်ပါသည်။အတွင်းထောက်တိုင်များသည် ဆင့်ပွားခေါင်မိုး နှင့် ခေါင်မိုးတစ်ခု ၏ဥပမာဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်ကုန် အမြင်ပုံစံများ

  • အမြင့်ဆုံးအကျယ် ၂၀၀ မီတာအထိ (အဆောက်အဦးသည် ၂ တိုင်ထက်ပိုသောအချိန်)
  • ဂိုဒေါင်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာ၊ ကြီးမားသောကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများအစရှိသည်တို့အတွက်
  • အမိုးနိမ့်ပြီးကြီးမားသောအဆောက်အဦးဒီဇိုင်းများအတွက် အလွန်သင့်တော်သည်။
banner
features

အမြင့်ဆုံးအကျယ် ၁၅၀ မီတာ အဆောက်အဦး( ၂တိုင်သာရှိသောအဆောက်အဦး) နှင့် အမြင့်ဆုံးအကျယ် ၂၀၀ မီတာအထိ (၂တိုင်ထက်ပိုသောအဆောက်အဦး) တို့အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဂိုဒေါင်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာ၊ ကြီးမားသောကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ အမျိုးမျိုးတို့အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အလည်တိုင်ပါသော ထောက်တိုင်များ၏ဒီဇိုင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

ကြီးမားပြီးအမိုးနိမ့်ဒီဇိုင်းပုံစံအဆောက်အဦးသည် အလည်တိုင် frame အတွက်အထူးသင့်တော်ပါသည်။

features
features

ထပ်တိုးမည့်အတွင်းပိုင်းကော်လံဖွဲစည်းပုံသည် အဆောက်အဦး၏ အလေးချိန် နှင့် ကုန်ကျစားရိတ်ကိုလျော့ကျစေပါသည်။  ထိုကော်လံများသည် အဆောက်အဦး၏နေရာအကျယ်ရရှိမှုကို လျော့နည်းစေသော်လည်း အဆောက်အဦး၏ အသုံးပြုမှုပေါ်မူတည်သောကြောင့် ဖြည့်စွပ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန် ပိတ်သိမ်းရန်

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်

logo-switcher

ပြည်တွင်း websites

ဗီယက်နမ်

ကမ္ဘောဒီးယား

အင်ဒိုနီးရှား

ဖီလစ်ပင်း

နိုင်ငံတကာ website

Pebsteel အကြောင်းပိုမို့လေ့လာနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစီမံကိန်းများ

နိုင်ငံတကာ website
logo

နိုင်ငံတကာ website

Pebsteel အကြောင်းပိုမို့လေ့လာနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစီမံကိန်းများ

နိုင်ငံတကာ website