ကရိန်းစနစ်သည် အဆောက်အဦးအတွင်း ပစ္စည်းသယ်ပို့/တင်ချရာတွင် ပိုမိုတိုးတက်မြန်ဆန်စေပြီး ပစ္စည်းသယ်ယာဉ်များကြောင့် လမ်းကြောင်းရှုပ်ထွေးမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံစိတ်ချမှုကို တိုးမြှင့်စေပါသည်။ 

ထုတ်ကုန် အမြင်ပုံစံများ

 • -စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအဆောက်အဦးများတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများပိုတိုးတက်စေရန်
 • လုံခြုံစိတ်ချမှုရရှိပြီး နေရာကျယ်ဝန်းစေခြင်း
 • သင့်လျော်သော ကရိန်းယက်မစနစ်များဖြင့် ကရိန်းအမျိုးမျိုးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်း
banner
features

ဒီဇိုင်းတွက်ချက်ချိန်တွင် ကြိုတင်စဉ်းစားထားခြင်းမရှိဘဲ တည်ဆောက်ပြီးသော Pre-engineered steel အဆောက်အဦးများတွင် ကရိန်းစနစ်ကို ထပ်တိုးထည့်သည့်အခါ ကုန်ကျစားရိတ်အတွက် တွက်ချေကိုက်မည်မဟုတ်သည့်အပြင် လုပ်ကိုင်တပ်ဆင်ရသည်မှာလည်းလွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။
ထိုကြောင့် အဆောက်အဦးကို ရေတိုအတွက်သာမက ရေရှည်အသုံးပြုမှုအတွက်ပါ ကြိုတင်စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။

Pre-engineered steel အဆောက်အဦးတွင် ထပ်တိုးမည့်ကရိန်းစနစ်ပါဝင်မည့် ကုန်ကျစားရိတ်များမှာ:

 • ၁.  ကရိန်း loadsကို တောင့်ခိုင်နိုင်ရန် အဆောက်အဦး၏အဓိကframes ကို တောင့်တင်းမှုရှိရန် အားဖြည့်ခြင်း 
 • ၂.   ကရိန်းစနစ်အတွက်လိုအပ်သည့် ကရိန်းပြေးလမ်းနှင့် ဆင့်တန်းအတိုတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • ၃.   ကရိန်းလမ်းကြောင်းပစ္စည်းဖိုးနှင့်တပ်ဆင်ခ 
 • ၄.   ကရိန်းစနစ်အတွက်ပစ္စည်း တပ်ဆင်ခနှင့် စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခ

Pebsteel  သည် အထက်ပါအကြောင်းအရာမှ နံပါတ် ၁ နှင့် ၂ အတွက်သာ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်သည့် နံပါတ် ၃ နှင့် ၄ အတွက် ကရိန်စနစ်ပြုလုပ်သည့် ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

features
features

Pre-engineered steel  အဆောက်အဦးများတွင် အသုံးအများဆုံး ကရိန်းစနစ်များမှာ :

 • Top running cranes
 • Under-hung cranes
 • Monorail cranes
 • JIB cranes
 • Gantry cranes
 • Semi-gantry cranes.
ဆက်သွယ်ရန် ပိတ်သိမ်းရန်

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်

logo-switcher

ပြည်တွင်း websites

ဗီယက်နမ်

ကမ္ဘောဒီးယား

အင်ဒိုနီးရှား

ဖီလစ်ပင်း

နိုင်ငံတကာ website

Pebsteel အကြောင်းပိုမို့လေ့လာနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစီမံကိန်းများ

နိုင်ငံတကာ website
logo

နိုင်ငံတကာ website

Pebsteel အကြောင်းပိုမို့လေ့လာနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစီမံကိန်းများ

နိုင်ငံတကာ website