ရှာဖွေနေသောအကြောင်းအရာ

131 ရှာဖွေမှုတွေ့ရှိချက်များ

STI Myanmar University students (Civil & Architect) visited Pebsteel Myanmar Factory
<p>STI Myanmar University students (Civil &amp; Architect) visited Pebsteel Myanmar Factory on 23rd Nov 2022. It was a great pleasure to share knowledge and experiences of Pre-Engineered Steel Buildings System &amp; to explore more in our Qualities Products, Facilities &amp; Production with the valued engineering students and Lecturers. Pebsteel Myanmar is always willing to support [&hellip;]</p>
Thematic Seminar at HCMC University of Technology
<p>Jun 11, Pebsteel participated in a seminar Large Span Steel v/s Prestressed Concrete Strengths and Its Applications at HCMC University of Technology.</p>
ဆက်သွယ်ရန် ပိတ်သိမ်းရန်

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်

logo-switcher

ပြည်တွင်း websites

ဗီယက်နမ်

ကမ္ဘောဒီးယား

အင်ဒိုနီးရှား

ဖီလစ်ပင်း

နိုင်ငံတကာ website

Pebsteel အကြောင်းပိုမို့လေ့လာနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစီမံကိန်းများ

နိုင်ငံတကာ website
logo

နိုင်ငံတကာ website

Pebsteel အကြောင်းပိုမို့လေ့လာနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစီမံကိန်းများ

နိုင်ငံတကာ website